Postępowania zakończone

Postępowanie dla wyłonienia Inspektora Nadzoru.

 

Postępowanie dla wyłonienia Specjalisty  z Zakresu Prawa Zamówień Publicznych.

 

 

Postępowanie dla wyłonienia Koordynatora Projektu.

 

 

Postępowanie dla wyłonienia Specjalisty  z Zakresu Prawa Zamówień Publicznych – Uzupełnienie

 

Postępowanie dla opracowania audytu ex post dla zadania „Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach