Minister Joachim Brudziński podsumował zabezpieczenie Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP24

21-Grudzień-2018

18 grudnia 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się spotkanie ministra spraw Wewnętrznych i Administracji ze służbami podległymi MSWiA, które podsumowywało działania podczas COP24.

W spotkaniu wziął udział gen. brygadier Leszek Suski komendant główny PSP  oraz komendanci Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa.

Szczyt Klimatyczny COP24 wraz z towarzyszącymi jej wydarzeniami odbywał się od 3 do 14 grudnia w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym (MCK) w Katowicach.

–Trudno wyobrazić sobie lepszych ambasadorów naszego kraju niż funkcjonariusze polskiej Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Jestem przekonany, że goście Konferencji wyjechali z przekonaniem, że polskie służby są najlepsze – powiedział minister Joachim Brudziński, dziękując za zabezpieczenie COP24.

– Za Waszą przyczyną, po raz kolejny, na cały świat od wysp na Pacyfiku, przez Amerykę Południową i Północną, Afrykę, Europę i Australię popłynął wizerunek Polski, Katowic i Krakowa jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego. Nie można wyobrazić sobie lepszej i bardziej skutecznej promocji naszej Ojczyzny. Wykonaliście znakomicie swoje zadanie – podsumował szef MSWiA.

Minister Joachim Brudziński przekazał – poprzez komendantów – podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy zaangażowanych w zabezpieczenie Szczytu oraz tych, którzy wypełniali obowiązki swoje oraz koleżanek i kolegów oddelegowanych do zabezpieczenia Konferencji. Wyróżniającym się funkcjonariuszom szef MSWiA wręczył pamiątkowe grawertony. Otrzymają oni również nagrody finansowe.

Należy zaznaczyć, że o bezpieczeństwo uczestników wydarzenia dbało codziennie prawie 500 strażaków PSP dysponujących niemal stu wozami ratowniczo-gaśniczymi.

Takie wydarzenia jak Szczyt Klimatyczny to duże wyzwanie zarówno dla organizatorów, jak i służb dbających o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Warto przypomnieć, że w Konferencji i towarzyszących jej wydarzeniach udział wzięło ponad 20 tysięcy uczestników, w tym wiele najważniejszych osób, z niemal 200 państw. W zapewnienie bezpieczeństwa zaangażowane były wszystkie służby podległe MSWiA.

Opracowanie: na podstawie MSWiA
Zdjęcia: MSWiA, KW PSP w Katowicach