Wyniki I etapu – ocena dokumentów

7-Maj-2019

Informacja o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego – ocena dokumentów.

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego stażysty (docelowo starszy inspektor sztabowy)

Dla kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 8 maja 2019 r. od godz. 10.00,

w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr I PSP w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 130,

przeprowadzony zostanie test sprawności fizycznej (podciąganie na drążku i bieg po kopercie) oraz próba wydolnościowa (tzw. beep test).