Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego: ocena złożonych dokumentów określonych w punkcie IV.

10-Maj-2019

Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego: ocena złożonych dokumentów określonych w punkcie IV.

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach

Informacja o wynikach III etapu postępowania kwalifikacyjnego:

Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego stażysty (docelowo starszy inspektor sztabowy)

IV etap postępowania kwalifikacyjnego – rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 13 maja 2019 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11 od godziny 10:00, zgodnie z harmonogramem.