Wyniki IV etapu – rozmowy kwalifikacyjne

14-Maj-2019

Wyniki IV etapu – rozmowy kwalifikacyjne

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach

Informacja o wynikach VI etapu postępowania kwalifikacyjnego:

Wyniki IV etapu postępowania kwalifikacyjnego stażysty (docelowo starszy inspektor sztabowy)