Powołanie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach

1-Lipiec-2019

Z dniem 1 lipca 2019 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach powołany został bryg. mgr inż. Patrycjusz Fudała dotychczas pełniący służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Sosnowcu na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego.

Pan bryg. mgr inż. Patrycjusz Fudała służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełni od 1997r. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył z tytułem magistra inżyniera pożarnictwa w roku 2003. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie Inżynierii Oprogramowania.

Służbę rozpoczął w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach w Wydziale Operacyjnym. a następnie w Wydziale Informatyki i Łączności na stanowisku Kierownika Sekcji. Od czerwca  2008 roku pełnił służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Sosnowcu na stanowisku Starszego Specjalisty, a następnie Zastępcy Dowódcy JRG. Od 1 grudnia 2009 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu, a z dniem 1 kwietnia 2010 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu.

Odznaczony: Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

źródło: KW PSP Katowice