XIX Wojewódzka Spartakiada Pożarnicza Szkół Specjalnych

2-Październik-2019

26 września 2019 roku w Katowicach, na terenie Ośrodka Sportowego Szopienice, odbyła się XIX Wojewódzka Spartakiada Pożarnicza Szkół Specjalnych oraz XIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny. Organizatorem spartakiady była Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach, w jej przygotowanie i przeprowadzenie zaangażowana była również Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Katowicach – Szopienicach. Wśród zaproszonych gości byli między innymi:  Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Wilk, Wiceprezydent Miasta Katowice Waldemar Bojarun, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach  bryg. Patrycjusz Fudała oraz Prezes OSP Dąbrówka Mała Jan Cichoń.

Spartakiada składała się z dwóch konkurencji. W pierwszej uczestnicy musieli pokonać tor strażacki. Konkurencja ta miała formę sztafety i czas był zatrzymywany w momencie, gdy ostatni zawodnik dotarł na linię mety. W drugiej konkurencji brało udział dwóch zawodników z drużyny i ich zadaniem było przy użyciu hydronetki trafić do tarczy oraz napełnić wodą zbiornik do odpowiedniej wysokości. Po usłyszanym dźwięku czas był zatrzymywany.
Po zawodach czasy z obu konkurencji były zsumowane i na tej podstawie wyłonieni zostali zwycięzcy, którzy otrzymali medale, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Klasyfikacja:

Zawody strażackie:
I Miejsce – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30 im. Stefanii Sempołowskiej w Sosnowcu,
II Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna W Katowicach,
III Miejsce – Świetlica Specjalistyczna nr 2 w Katowicach.