Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr I

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr I

tel.: (32) 352 00 92 wew. 111

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr I

tel.: (32) 352 00 92 wew. 115

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1:
ul. Krakowska 130
Katowice-Szopienice
tel.: (32) 352 00 92
http://www.jrg1.strazpozarna.katowice.pl
http://www.facebook.com/pages/JRG-I-PSP-Katowice/397402927098406