Jednostki


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1:

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1:
ul. Krakowska 130
Katowice-Szopienice
tel.: (+48) (32) 352 00 92
http://www.jrg1.strazpozarna.katowice.pl
http://www.facebook.com/pages/JRG-I-PSP-Katowice/397402927098406


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2:

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2:
ul. Kościuszki 189
Katowice-Piotrowice
tel.: (+48) (32) 352 31 20
http://www.jrg2.strazpozarna.katowice.pl


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3:

Komenda Miejska PSP oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3:
ul. Wojewódzka 11
Katowice
tel.: (+48) (32) 358-37-00

<