Kontakt

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wojewódzka 11
40-026 Katowice
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W KATOWICACH NA PLATFORMIE ePUAP : /PSPKatowice/SkrytkaESP
Tel.: (0-32) 251 00 81-84

Fax.: (0-32) 358 37 11

Godziny urzędowania:
7:30-15:30

rzecznik prasowy kpt. Adam Kryla tel.: +48 509 238 464

POZOSTAŁE NUMERY:

Sekretariat Komendanta Miejskiego PSP 32 358 37 10
Wydział Operacyjny 32 358 37 15
Wydział Kwatermistrzowsko – Techniczny 32 358 37 20
Sekcja Organizacyjno – Kadrowa 32 358 37 25
Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy 32 358 37 17
Sekcja Finansów 32 358 37 23
Samodzielne stanowisko ds. BHP 32 358 37 22